Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (18)

  • Beställning av betygskopia

   Beställ en kopia av ditt slutbetyg från grundskola eller vuxenutbildning. Slutbetyg från vuxenutbildning kan endast beställas för studier som avslutades före sommaren 2015.

    

  • Bibliotekskort för barn under 18

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

  • Fritidshemsplats - Ansökan

   Ansökan om fritidshemsplats. Observera att båda vårdnadshavarna måste logga in med bankid och godkänna ansökan.

  • Inkomstuppgifter

   Registrera och ändra inkomstuppgift för förskola och fritidshem.

  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

   För att förskola och skola ska kunna ta kontakt med dig som förälder är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

  • Kostintyg

   Specialkost till barn som går i förskola eller grundskola (eller är personal) eller ändring av befintligt intyg. OBS! ansök inför hösten senast fredag vecka 35.

  • Kostintyg - avanmälan

   Här avanmäler du ditt eller ditt barns behov av specialkost. Gäller det en ändring av befintligt intyg gör du det här: Kostintyg

  • Lån av digitalt lärverktyg - Dator/surfplatta

   Vi erbjuder elever att genom lån disponera en personlig digital enhet under sin studietid. 

  • Samtyckeshantering för enskilda samtal med skolkurator för barn under 12 år

   Använd denna e-tjänst för att ge eller dra tillbaka ditt samtycke för enskilda samtal med skolkurator för barn under 12 år.

  • Samtyckeshantering för kontakt mellan barnhälsa och andra organisationer

   Använd denna e-tjänst för att ge eller dra tillbaka ditt samtycke för barnhälsans samarbete med andra organisationer om ditt barn.

  • Schema Förskola/Fritidshem

   Nytt vistelseschema till förskola och fritidshem. Under hösten försätter införandet av digital inlämning av vistelseschema. Din förskola/ditt fritidshem tar kontakt med dig när det är dags!

  • Sjukanmäla elev

   För vårdnadshavare som vill sjukanmäla elev. Via e-tjänsten loggas du in på Skolplatsen och där sjukanmäler du eleven under rubriken Frånvaroanmälan.

  • Uppsägning förskole- och fritidshemsplats

   Lämnar du in ditt barns vistelseschema digital kan du också säga upp din plats digitalt. Via e-tjänsten loggas du in på Skolplatsen och där säger du upp platsen under rubriken Avsluta placering. 

  • Uppvisande av belastningsregister-arbete inom skola och förskola

   När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

  • Vilande placering - Anmälan

   Anmälan innebär att  barn är lediga från förskola och fritidshem under sommaruppehållet 1:a juli till och med 11:e augusti 2024. Anmälan är bindande och under sommaruppehållet debiteras ingen avgift. Senast den 30:e april behöver vi ha din anmälan.

  Bygga, bo och miljö (20)

  Kommun och politik (4)

  • E-förslag

   Om du är folkbokförd i kommunen kan du lämna ett e-förslag.

  Näringsliv och arbete (1)

  Stöd och omsorg (20)

  • Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

   Anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

   Behöver du en god man eller förvaltare kan du själv eller någon i din familj eller närmaste släkt ansöka. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

   Här kan du ansöka om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan du som god man eller förvaltare ansöka om att sälja om din huvudnamns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare söka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansökan om ledsagning

   Ansökan om ledsagning  

  • Digitala biståndsinsatser

   I denna e-tjänst ansöka om:
   - Trygghetslarm
   - Digital tillsyn

    

  • Dödsboanmälan och begravningskostnader

   Här gör du ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Hemsändningsbidrag - Ansökan om

   Här ansöker du som gör hemkörning i kommunen.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Om du har uppdrag som förvaltare och ska besvara frågor till Överförmyndarnämnden Mitt vid omprövning av förvaltarskap. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Orosanmälan - barn och unga

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en barn eller ungdom far illa eller riskerar att fara illa.

  • Redogörelse för ställföreträdare i barn- och ungdomsärenden

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Redogörelse ställföreträdare för vuxna

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

  • Tidrapportering - kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem och umgängesstöd SoL

   Du som är kontaktperson eller kontaktfamilj inom SoL kan med hjälp av denna tjänst tidrapportera dina utförda uppdrag. 

   Inrapportering gör efter ditt uppdrag, senast den femte i nästkommande månad.

  Uppleva och göra (1)