Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (10)

  • Bibliotekskort för barn under 18

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

  • Fritidshemsplats - Ansökan

   Ansökan om fritidshemsplats. Observera att båda vårdnadshavarna måste logga in med bankid och godkänna ansökan.

   Ansökan om fritidshemsplats. Observera att båda vårdnadshavarna måste logga in med bankid och godkänna ansökan.

  • Förskoleplats - Ansökan

   Ansökan om förskoleplats. Observera att båda vårdnadshavarna måste logga in med bankid och godkänna ansökan.

   Ansökan om förskoleplats. Observera att båda vårdnadshavarna måste logga in med bankid och godkänna ansökan.

  • Inkomstuppgifter

   Registrera och ändra inkomstuppgift för förskola och fritidshem.

   Registrera och ändra inkomstuppgift för förskola och fritidshem.

  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

   För att förskola och skola ska kunna ta kontakt med dig som förälder är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

   För att förskola och skola ska kunna ta kontakt med dig som förälder är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

  • Kostintyg

   Specialkost till barn som går i förskola eller grundskola (eller är personal) eller ändring av befintligt intyg. OBS! ansök inför hösten senast fredag vecka 35.

   Specialkost till barn som går i förskola eller grundskola (eller är personal) eller ändring av befintligt intyg. OBS! ansök inför hösten senast fredag vecka 35.

  • Kostintyg - avanmälan

   Här avanmäler du ditt eller ditt barns behov av specialkost. Gäller det en ändring av befintligt intyg gör du det här: Kostintyg

   Här avanmäler du ditt eller ditt barns behov av specialkost. Gäller det en ändring av befintligt intyg gör du det här: Kostintyg

  Bygga, bo och miljö (20)

  Kommun och politik (4)

  • E-förslag

   Om du är folkbokförd i kommunen kan du lämna ett e-förslag.

   Om du är folkbokförd i kommunen kan du lämna ett e-förslag.

  Näringsliv och arbete (1)

  Stöd och omsorg (18)

  • Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

   Anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

   Behöver du en god man eller förvaltare kan du själv eller någon i din familj eller närmaste släkt ansöka. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Behöver du en god man eller förvaltare kan du själv eller någon i din familj eller närmaste släkt ansöka. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

   Här kan du ansöka om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Här kan du ansöka om förvaltarfrihetsbevis - ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

   Här kan du som god man eller förvaltare ansöka om att sälja om din huvudnamns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Här kan du som god man eller förvaltare ansöka om att sälja om din huvudnamns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare söka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare söka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Dödsboanmälan och begravningskostnader

   Här gör du ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader.

   Här gör du ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader.

  • Entledigande god man/förvaltare

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Begäran för dig som önskar avsluta ditt uppdrag som ställföreträdare. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Förteckning ställföreträdarskap

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Om du har uppdrag som förvaltare och ska besvara frågor till Överförmyndarnämnden Mitt vid omprövning av förvaltarskap. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Om du har uppdrag som förvaltare och ska besvara frågor till Överförmyndarnämnden Mitt vid omprövning av förvaltarskap. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Orosanmälan - barn och unga

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en barn eller ungdom far illa eller riskerar att fara illa.

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en barn eller ungdom far illa eller riskerar att fara illa.

  • Orosanmälan - vuxen

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en vuxen far illa eller riskerar att fara illa. 

   Här kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att en vuxen far illa eller riskerar att fara illa. 

  • Redogörelse för ställföreträdare i barn- och ungdomsärenden

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   E-tjänst för dig som ska redovisa vad som är gjort i ditt uppdrag som ställföreträdare för omyndig. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Redogörelse ställföreträdare för vuxna

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

   Här kan du som ställföreträdare för vuxna lämna redogörelse. Du kommer direkt till Överförmyndarnämndens e-tjänst i Sundsvalls kommun.

  • Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

  • Tidrapportering - kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem och umgängesstöd SoL

   Du som är kontaktperson eller kontaktfamilj inom SoL kan med hjälp av denna tjänst tidrapportera dina utförda uppdrag. 

   Inrapportering gör efter ditt uppdrag, senast den femte i nästkommande månad.

   Du som är kontaktperson eller kontaktfamilj inom SoL kan med hjälp av denna tjänst tidrapportera dina utförda uppdrag. 

   Inrapportering gör efter ditt uppdrag, senast den femte i nästkommande månad.

  Uppleva och göra (1)