Uppsägning förskole- och fritidshemsplats

LÄS MER

Under hösten beräknas alla förskolor och fritidshem vara igång med digitalt schema. Lämnar du in ditt barns vistelseschema digital till förskola och fritidshem  kan du också säga upp din plats digitalt. Via e-tjänsten loggas du in på Skolplatsen och där säger du upp platsen under rubriken Avsluta placering. 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@nordanstig.se