Bygglov - ansökan

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

I e-tjänsten kan du ansöka och anmäla alla typer av byggärenden som exempelvis; nybyggnad, tillbyggnad, inglasning av befintlig balkong eller uteplats, attefallsåtgärder, ändringar av eller i befintlig byggnad, eldstad, rivningslov eller marklov, förhandsbesked, anläggning.

Du kan läsa mer om bygglov på vår webbplats

Anvisningar

För anvisningar och förklaringar till uppgifterna i formuläret

För förklaringar till olika areabegrepp

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa