Bygglov - ansökan

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

I e-tjänsten kan du ansöka och anmäla alla typer av byggärenden som exempelvis; nybyggnad, tillbyggnad, inglasning av befintlig balkong eller uteplats, attefallsåtgärder, ändringar av eller i befintlig byggnad, eldstad, rivningslov eller marklov, förhandsbesked, anläggning.

Du kan läsa mer om bygglov på vår webbplats

Anvisningar

För anvisningar och förklaringar till uppgifterna i formuläret

För förklaringar till olika areabegrepp

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa