Vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ni som planerar giftermål

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Ansökan om hindersprövning ska ni göra gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. I samband med ansökan om hindersprövning bör ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.

Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltlig i fyra månader.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln

Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, Intyg hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna i original ska lämnas till kommunen, kommunledningskontoret minst tre arbetsdagar före vigseln.

Lämna handlingarna direkt i kommunhusets reception på Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skicka till Nordanstigs kommun, Box 56,  829 21 Bergsjö.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Kommunen har vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er.

Ni hittar kontaktuppgifter till våra vigselförrättare på kommunens webbplats

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år. Personer som arbetar i kommunhuset kan också vara vittnen. Kommunens vittnen är tillgängliga mellan klockan 08.00 - 16.00 

Avgift

Vigsel är kostnadsfri i Nordanstigs kommun.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer vi att kontakta er för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln. Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Vid frågor kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa