Ägarbyte på fastighet - anmälan om

LÄS MER

Vi fakturerar för hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är 30 april, 31 augusti och 31 december.

Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag den 30 april.

Anmäl ditt ägarbyte i god tid. Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om förändring av ägarförhållande kommit in till kommunen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa