Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • vad kan du hjälpa till med?

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa