Eldstad/rökkanal - anmälan

LÄS MER

Enligt PBF (plan och byggförordningen) kapitel 6, §5 ska en anmälan ske vid Punkt 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

Avgift för beslut om startbesked, kontrollplan samt slutbesked enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften är beroende av gällande prisbasbelopp.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?​

Om en åtgärd som måste anmälas påbörjas innan startbesked har utfärdats och/eller tas i bruk innan slutbesked har utfärdats är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift.
Om du undrar över något kan du kontakta handläggare måndag-fredag 10.00-11.30, 0652-360 00 växel.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa