Trasigt sopkärl - anmälan

LÄS MER

Här kan du meddela oss om ditt sopkärl har gått sönder.

Beskriv så detaljerat som möjligt så byter vi ut trasig del eller hela ditt kärl.

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills bytet är utfört.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa