Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnat eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd. Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa