Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnat eller annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd. Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa