Förhandsbesked - ansökan

LÄS MER

Planerar du att stycka av en tomt och bygga hus utanför planlagt område? Då bör du ansöka om ett förhandsbesked. Det innebär att byggnadsnämnden gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa