Uppvisande av belastningsregister-arbete inom skola och förskola

LÄS MER

När du blivit erbjuden ett arbete, uppdrag eller praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. De uppgifter du lämnar kommer att kontrolleras mot Polisens kontrolltjänst för digitala registerutdrag. När kontrollen är genomförd och godkänd kommer ditt ärende ha status som Registrerad under Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa