Slamtömning - beställning

LÄS MER

 Tömning sker inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag/arbetsdag efter beställning.

Du kan även beställa akut tömning som utförs inom 24 timmar mot en extra avgift.
Observera att tömning inom 24 timmar kan endast beställas per telefon vardagar.
(0652-361 84, 0652-361 86 telefontid måndag–fredag 9.00-12.00 och 13.00-14.30.)

Fredag och dag före röd dag samt julafton och midsommarafton måste beställning av akut tömning göras senast klockan 12.00.

Vill du veta mera om enskilda avlopp

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa