Kostintyg

LÄS MER

Beställningen gäller läsåret ut och du gör en ny beställning inför varje hösttermins start, senast fredag vecka 35. Om man behöver ändra kostintyget under läsåret eller om man byter förskola eller skola så gör du en ny beställning i denna e-tjänst. Viktigt att du meddelar om du inte längre behöver specialkost. Det gör du i denna tjänst: Kostintyg - avanmälan

Kostenheten erbjuder specialkost utifrån medicinska skäl. Medicinska skäl innefattar allergier, överkänslighet och intolerans. 

Personer med särskilda behov och som behöver specifikt anpassad kost (exempelvis psykiska funktionshinder och/eller konsistensanpassning) ska via elevhälsoteamet få ett intyg.

Vid andra skäl erbjuds vegetarisk eller fläskfri kost. Vid fall med fläskfri kost erbjuder vi vegetarisk kost. 

Du kan läsa mer om maten och specialkost inom kommunen här

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@nordanstig.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa