Kostintyg

LÄS MER

Beställningen gäller läsåret ut och du gör en ny beställning inför varje hösttermins start, senast fredag vecka 34. Om man behöver ändra specialkosten under läsåret eller om man byter förskola eller skola så gör du en ny beställning i denna e-tjänst. Viktigt att du meddelar om du inte längre behöver specialkost. Det gör du i denna tjänst: Kostintyg - avanmälan

Kostenheten erbjuder specialkost utifrån medicinska skäl. Medicinska skäl innefattar allergier, överkänslighet och intolerans. 

Personer med särskilda behov och som behöver specifikt anpassad specialkost (exempelvis psykiska funktionshinder och/eller konsistensanpassning) ska även bifoga medicinskt intyg eller journalutdrag tillsammans med Intyg för specialkost.

Vid andra skäl erbjuds vegetarisk eller fläskfri kost. 

Du kan läsa mer om maten och specialkost inom kommunen här

Frågor om tjänsten

Kost och städ
koststad@nordanstig.se
0652-360 00 växel
nordanstig.se/kost

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@nordanstig.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa