Schema Förskola/Fritidshem

LÄS MER

Anmälan om nytt vistelseschema till förskola och fritidshem ska göras 14 dagar innan det nya schemat börjar gälla. Om ni har ett startdatum inom 14 dagar måste ni ta kontakt med förskolan/fritidshemmet och meddela det.

Om du behöver gå från heltidsplats till 15-timmarsplats eller tvärtom behöver du meddela det muntligen till personalen, endast ett inlämnat 15-timmarsschema eller heltid genererar inte en ny typ av plats.

Var noga med att vi har din aktuella e-postadress, om ett schema är felaktigt kommer det att avslås från förskolan och det meddelas då med ett e-postmeddelande. Har du en ny e-postadress anmäler du den till oss via E-tjänsten Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (inte via Unikum).

Om du har en delad plats med barnets andra vårdnadshavare behöver ni lämna in ett gemensamt schema digitalt, alternativt lämnar ni in ett varsitt schema på traditionellt sätt till förskolan/fritidshemmet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation