Ändrad förskoleplats, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är din sysselsättning som styr din rätt till förskoleplats. Om du arbetar eller studerar har du rätt att ha ditt barn på förskola under din studie- och arbetstid, en så kallad ordinarie förskoleplats. Är du arbetssökande har du rätt att nyttja förskolans 15 timmar och mertid, vilket innebär att du har barnomsorg de dagar du arbetar och du blir fakturerad per tillfälle. Är du föräldraledig har barnets äldre syskon rätt att nyttja förskolans 15 timmar.  Det är viktigt att ändra placering i tid så att fakturan blir rätt. Eventuell rättelse sker på nästkommande månadsfaktura. Vi rättar max 1 månad tillbaka. Glöm inte att se över din inkomst i samband med att du ändrar ditt barns placering, det är hushållets sammanlagda inkomst som ligger till grund för din barnomsorgsavgift.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa