Lägeskontroll - beställning

LÄS MER

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens markingenjör eller av en behörig mätkonsult. För arbetet utgår en taxa. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa