Inkomstuppgifter

LÄS MER

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst.