Ändra storlek på sopkärl

LÄS MER

Här kan du beställa storleksbyte av sopkärl.
Vid byte debiteras en administrativ kostnad på 166 kronor som läggs på kommande räkning.

Bytet sker inom 14 dagar från anmälan har tagits emot.

OBS! Det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills bytet är utfört.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@nordanstig.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa