Eldstad/rökkanal - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Eldstad/rökkanal - anmälan.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)