Eldstad/rökkanal - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Eldstad/rökkanal - anmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)