Bygglov enklare byggärenden /kompletteringsåtgärder - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Bygglov enklare byggärenden /kompletteringsåtgärder - ansökan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)