Slamtömning - beställning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Slamtömning - beställning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)