Bygglov - nybyggnad av enbostadshus

Nedan visas statistik för e-tjänsten Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)