Ändra storlek på sopkärl

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ändra storlek på sopkärl.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)