Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)