Ägarbyte på fastighet - anmälan om

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ägarbyte på fastighet - anmälan om.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)