Bygglov - om- eller tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad

Nedan visas statistik för e-tjänsten Bygglov - om- eller tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)