Vilande placering - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilande placering innebär att barn är lediga från förskola och fritidshem och under perioden 230703 - 230811. Under perioden debiteras ingen avgift. Anmälan om vilande placering görs av barnets vårdnadshavare. Har man en gemensam förskoleplats räcker det att en av vårdnadshavarna lämnar anmälan om vilande placering. Har man en delad förskoleplats lämnar vårdnadshavarna in en anmälan om vilande placering för sin del av platsen.  En fosterhemsförälder kan också anmälan om vilande placering via e-tjänsten .

Anmälan är bindande och platsen kan inte användas under 230703 -230811. 

Senast den 30:e april behöver vi ha din anmälan.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa