Vilande placering - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilande placering innebär att  barn är lediga från förskola och fritidshem under skolans sommarlov och under sommaren debiteras då ingen avgift. Anmälan om vilande placering görs av barnets vårdnadshavare.  Har vårdnadshavarna en gemensam förskoleplats räcker det med en anmälan om vilande placering.  Har vårdnadshavarna lämnat anmälan om delad placering lämnar båda in en anmälan om vilande placering för sin del av platsen.  Fosterhemsförälder kan också lämna in en anmälan om vilande placering via e-tjänsten .

Anmälan är bindande och platsen kan inte användas under skolans sommarlov, 2022-06-13 - 2022-08-21. Senast den 19:e april behöver vi ha din anmälan.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa