Vilande placering - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilande placering innebär att barn är lediga från förskola och fritidshem och under perioden 240701-240811. Under perioden debiteras ingen avgift. Anmälan om vilande placering görs av barnets vårdnadshavare. Har man en gemensam förskoleplats räcker det att en av vårdnadshavarna lämnar anmälan om vilande placering. Har man en delad förskoleplats lämnar vårdnadshavarna in en anmälan om vilande placering för sin del av platsen.  En familjehemsförälder kan också anmälan om vilande placering via e-tjänsten .

Anmälan är bindande och platsen kan inte användas under 240701-240811. 

Senast den 30:e april behöver vi ha din anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa