Bidrag till bygglovsavgift - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska din förening bygga nytt eller bygga till där ni fått betala en bygglovsavgift till kommunen? Då kan ni söka bidrag för att få kostnaden tillbaka, högst 5000 kronor per år.

Vem kan söka?
Bidrag till bygglovsavgift kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, och
som själv äger fastigheten där verksamheten bedrivs. Byggåtgärden ska vara utvecklande för
verksamheten och inte rent hushåll.  Ansökan måste göras av ordförande eller kassör. 

Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet mot missbruk av alkohol,
tobak och andra droger samt vara inriktad mot barn och ungdom.

Hur ansöker vi?
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift skickas in till kommunen via avsedd blankett eller 
e-tjänst. Bidraget delas ut löpande så skicka in ansökan så fort som möjligt. Faktura för
bygglovsavgiften ska bifogas till ansökan.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa