Ungdomsfullmäktige - intresseanmälan

LÄS MER

Ungdomar som är 13-25 år och bor i Nordanstig är valbara till Ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktiges uppdrag är att

  • öka kommunikationen mellan ungdomar och de som bestämmer.
  • väcka frågor som berör barn och ungdomar.
  • skapa intresse hos ungdomar att delta i demokratiska processer och politiskt arbete.
  • vara ett bollplank (remissinstans) åt kommunstyrelsen (ge konkreta förslag på förbättringar inom de områden som berör barn och ungdomar)

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa