Ungdomsfullmäktige - intresseanmälan

LÄS MER

Ungdomar som är 13-25 år och bor i Nordanstig är valbara till Ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktiges uppdrag är att

  • öka kommunikationen mellan ungdomar och de som bestämmer.
  • väcka frågor som berör barn och ungdomar.
  • skapa intresse hos ungdomar att delta i demokratiska processer och politiskt arbete.
  • vara ett bollplank (remissinstans) åt kommunstyrelsen (ge konkreta förslag på förbättringar inom de områden som berör barn och ungdomar)

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa